eAineistot - Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Digitaaliset tietoaineistot

 

 

Digitaaliset aineistot | Lahden ammattikorkeakoulu ja
Koulutuskeskus Salpaus

Saatavuus

 • Aineistot ovat käytettävissä ilman tunnistautumista toimipisteissämme ja muualla koulutuskonsernin sisäverkossa.

NELLI 

Teknisiä ongelmia?

Ota yhteyttä tietokeskus[at]phkk.fi tai lähimpään toimipaikkaamme.
 

Hyvä tietää 

 

Tietoaineistot aakkosissa 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ä Ö


 

A

Academic Search Elite (EBSCO)

 • monialainen tietokanta, sisältäen erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen kokotekstilehtiä ja viitetietokantoja
Abi Inform >  nykyisin Business Suite (ProQuest)

Aleksi

 • tietoa yli 300 kotimaisen sanoma- ja aikakauslehden sisällöistä

ARKiSTO

 • Helsingin Sanomien, Taloussanomien ja Ilta-Sanomien artikkelit 
 • Esmerkin kansainväliset uutislyhennelmät

Art Full Text (EBSCO)

 • aihealueina mm. taide, arkeologia, arkkitehtuuri, taideteollisuus, museologia, elokuvat, televisio, valokuvaus ja tekstiiliteollisuus

ARTstor

 • lähes miljoona kuvaa
 • runsaasti aihealueita, mm. taide, arkkitehtuuri, muotoilu, valokuva, musiikki, historia, antropologia

Arto

 • suomalaisia aikakauslehtiviitteitä ja Elektran kokotekstejä

ylös

________________________________________

B

Britannica Image Quest

 • helppokäyttöinen kuvatietokanta, joka sisältää yli 2,5 miljoonaa korkearesoluutioista kuvaa tuhansista eri aihepiireistä
 • tekijänoikeus sallii kuvien opetuskäytön – kuvia voi käyttää mm. tutkimustöihin, projekteihin ja esityksiin
 • sisältää kuvia maailman parhaista kokoelmista, mm. National Geographic, Getty Images ja National History Museum.
 • Image Quest -käyttöehdot.pdf
Britannica Online Academic Edition

 

 • tietosanakirja ja Merriam-Webster's -sanakirja, myös valikoituja www-sisältöjä
 • etänä MASTO-kirjastokortin numerolla

Business Source Elite (EBSCO)

 • keskeisiä aihealoja johtaminen, markkinointi, kauppa ja rahoitus
  HUOM! Harvard Business Review -lehdessä osin vain lukuoikeus

Business Suite (ProQuest)

 • lehtiartikkeleita 
 • monialainen tietokanta, painotus taloustieteissä ja tietotekniikassa


________________________________________

C

CINAHL (EBSCO)

 • valitse aloitussivulta EBSCOhost Web
 • Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature / Cinahl Information Systems
 • kansainvälinen hoito- ja lähitieteiden tietokanta vuodesta 1981: sisältää myös fysioterapian ja kuntoutuksen lehtiartikkeliviitteitä sekä linkkejä kokoteksteihin
 • käytössä Cinahl headings -asiasanasto, jossa on MeSH-asiasanoja täydennettynä hoitoalan termeillä

Cochrane Library (Terveysportti)

 • systemoituja katsauksia kansainvälisistä tutkimuksista hoidon, kuntoutuksen ja ennaltaehkäisyn vaikuttavuudesta
 • sisältää tietokannat:
  - The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)
  - The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)
  - The Cochrane Controlled Trials Register (CCTR)
  - Health Technology Assessment Database (HTA)

ylös 

________________________________________

D

Dawsonera

 • käytössämme olevat kirjat luettavissa näytöltä 
 • myös kirjoja, joihin voi vapaasti tutustua viiden minuutin ajan
 • kirjautumisohje:
  - Enter your institutional username and password → login
  - Lahden ammattikorkeakoulu → proceed
  - AD-tunnukset (Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat ja koulutuskonsernin henkilökunta) 

________________________________________

E                                                       

Ebrary

 • pääosin englanninkielisiä e-kirjoja 
 • teokset vastaavat painettuja versioita

EBSCO

 • valitse aloitussivulta EBSCOhost Web 
  • Academic Search Elite
   - erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen kokotekstilehtiä ja viitetietokantoja 
  • Art Full Text 
   - aihealueina mm. taide, arkeologia, arkkitehtuuri, taideteollisuus, museologia, elokuvat, televisio, valokuvaus ja tekstiiliteollisuus
  • Business Source Elite
   - keskeisiä aihealoja johtaminen, markkinointi, kauppa ja rahoitus
     HUOM! Harvard Business Review -lehdessä osin vain lukuoikeus
  • Cinahl
   - kansainvälinen hoitotieteiden tietokanta

Edilex

 • lainsäädäntöä (Suomi, EY) ja virallistietoa (säädöskokoelmat, hallituksen esitykset yms.) 
 • sisältää Defensor Legis-, Lakimies-, Oikeus-, JFT- ja Ympäristöjuridiikka -lehtien 18 kk vanhemmat numerot

Elektra

 • kokonaisia artikkeleita kotimaisista tieteellisistä aikakauslehdistä tai vuosikirjoista, historian alan väitöskirjoja 
 • aihealueita: bio- ja ympäristötieteet, maantiede, metsätiede, eläinlääketiede, historia, kielitiede, kirjallisuus, kasvatustiede, yhteiskuntatieteet, tiedepolitiikka

Ellibs

 • kotimaisia ja ulkomaisia e-kirjoja MASTOssa (hakusana ellibs
 • kirjoja voi lukea miltä tahansa työasemalta 
 • e-kirja lainataan Masto-kortilla (käyttäjätunnus = kirjastokortin numero, salasana = pin-koodi) 
 • Laina-aika on 2 tuntia, jonka jälkeen kirjatiedosto sulkeutuu automaattisesti ja kirja palautuu lainattavaksi.

Emerald Journals (Emerald)

 • ulkomaisia tieteellisiä aikakauslehtiä aiheista johtaminen, talous, tekniikka, yhteiskuntatieteet 

ePress

 • kotimaiset paikallis- ja maakuntalehdet sähköisinä näköisversioina, luettavissa heti niiden ilmestyttyä 
 • mm. Etelä-Suomen Sanomat, Itä-Häme, Orimattilan Sanomat 
 • enintään 5 yhtäaikaista käyttäjää

EURA

 • Suomea koskevat EU:lta haettavissa olevat rahoitusvaihtoehdot lukuun ottamatta maataloustukia
 • hakuprosessikuvaukset, kuntakoodit, tukialuekartta, yhteystiedot

ylös

_______________________________________

F

Finna

 • kansallinen tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen kirjastojen, museoiden ja arkistojen kokoelmat
 • katso myös Masto-Finna, kansallisen Finnan paikallinen versio

Finpro

 • kansainvälistymistä edistäviä konsultointi- ja neuvontapalveluja 
 • maaraportteja markkinoiden seurantaan
 • Laivauskäsikirja: eri maiden tuontimääräyksiä 
 • Laivauskäsikirja käytettävissä toimipaikoissamme, yhteys avataan

Forest Products Society

 • artikkeleita puunjalostusteollisuudesta, puualan tuotteista ja niihin liittyvästä kaupasta, hallinnosta ja markkinoinnista 
 • käytettävissä toimipaikoissamme, yhteys avataan

________________________________________

H

Helecon MIX

 • tiedot Helsingin Kauppakorkeakoulun kirjastoon hankituista kirjoista ja Kauppakorkeakoulun graduista sisällysluetteloineen
 • kotimaisten aikakauslehtien artikkeleiden valikoitu seuranta
 • sisältää linkityksiä elektronisiin opinnäytetöihin

Helsingin Sanomat - näköislehdet ja arkisto

 • HS Digilehdet: Helsingin Sanomat, Kuukausiliite ja Nyt-liite painettuja lehtiä vastaavina näköislehtinä
 • enintään 5 yhtäaikaista käyttäjää
  HS digilehti kayttöohje.pdf

________________________________________

I

IEEE Xplore

 • mm. multimedia, ohjelmointi, systeemityö, tekoäly, tietoliikennetekniikka, sähkötekniikka, akustiikka, biolääketiede, elektroniikka, energia ja liikenne

Infra Net

 • tietoa ja työkaluja rakennuttajille, infrasuunnittelijoille, -urakoitsijoille ja materiaalivalmistajille
 • enintään 10 yhtäaikaista käyttäjää

ylös

________________________________________

J

JBI Complete (Joanna Briggs Institute)

 • Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics 
 • aineistoja ja välineitä näyttöön perustuvan tiedon hakemiseen, arviointiin ja soveltamiseen terveydenhoitoalalle
 • suunniteltu tukemaan hoitokäytäntöjä ja kliinistä päätöksentekoprosessia 

Juridiikkafokus (SanomaPro)

 • 18 oikeustieteen teosta
 • Uutiskatsaus, lehdistökatsaus ja taloussanomien uutiset

________________________________________

K

Kansainvälistä tilastotietoa

 • kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen tuottamia tietolähteitä
 • vapaasti käytettävissä

Kansallisbiografia

 • tuhansia Suomen historiaan vaikuttaneiden ihmisten pienoiselämäkertoja

Kauppalehti Online 

 • päivän Kauppalehti, reaaliaikaiset talousuutiset, protestilista, arkisto

KH Net 

 • kiinteistötietopalvelu: isännöinti- ja kiinteistönhuoltoasiaa
 • enintään 5 yhtäaikaista käyttäjää

Klara Net 

 • Rakennustiedon ohjelma rakennuskustannusten laskentaan
 • enintään 10 yhtäaikaista käyttäjää

Kompass 

 • yritystietoa maailmanlaajuisesti, 2,5 miljoonaa yritystä
 • hae esim. vientikohteita, yhteistyökumppaneita tai tietyn tuotteen toimittajaa 
 • englanninkielinen käyttöohje

ylös

_______________________________________

L

Laivauskäsikirja > Finpro

 • eri maiden tuontimääräyksiä
 • käytettävissä toimipaikoissamme, yhteys avataan
LVI Net 
 • LVI-suunnittelu- ja asennusohjeet 
 • enintään 5 yhtäaikaista käyttäjää

________________________________________

M

Markkinatietopalvelut > Finpro

Masto-Finna *beta*

 • uusi, kehitteillä oleva tiedonhakupalvelu painettujen ja digitaalisten aineistojen hakuun

Medic

 • terveystieteiden artikkeliviitteitä suomalaisista lääketieteellisistä julkaisuista
 • suomalaisia lääketieteellisiä väitöskirjoja, kokousjulkaisuja ja kirjoja
 • vuodesta 1978 lähtien

Melinda

 • Suomen kirjastojen yhteinen aineistotietokanta
 • ensivaiheessa mukana tieteelliset ja korkeakoulukirjastot

Merriam-Webster Dictionary & Thesaurus

 • englannin kielen yksikielinen sanakirja: hakusanojen lisäksi lausumisohjeita, synonyymejä, etymologiaa 
 • käyttö etänä MASTO-kirjastokortin numerolla

MOT-sanakirjasto

 • Yleiskielen sanakirjat:
  - Englanti (suomi-englanti-suomi)
  - Espanja (suomi-espanja-suomi)
  - Ranska (suomi-ranska-suomi)
  - Ruotsi (suomi-ruotsi-suomi)
  - Saksa (suomi-saksa-suomi)
  - Venäjä (suomi-venäjä-suomi)
  - Asutusnimihakemisto (suomi)
  - Kielitoimiston sanakirja (laajennettu versio Suomen kielen perussanakirjasta)
 • Tekniikan ja kaupan sanastot:
  - ENTEKA  (suomi-englanti-suomi)
  - RUTEKA (suomi-ruotsi-suomi)
  - SATEKA (suomi-saksa-suomi)
  - RATEKA (suomi-ranska-suomi)
 • Ruslania (suomi-venäjä-suomi) kaupan ja talouden sanakirja
 • MOT Gummerus englanti-suomi idiomisanakirja
 • Erikoissanastot:
  - Biologia, Elektroniikka ja tietotekniikka, Laki, Rahoitus ja liike-elämä, Sähköalan standardit, Ulkomaankaupan erikoistermit, Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja

Music Online 

 • klassisen musiikin sekä jazz-, blues-, gospel- ja muun afroamerikkalaisen musiikin levytyksiä, amerikkalaisia kansanlauluja, maailmanmusiikkia
 • hakuteoksia ja sanakirjoja
 • Smithsonian Global Sound: musiikkia, puhetta, runoja lausuttuna

ylös

_______________________________________

N

NELLI-tiedonhakuportaali

 • tiedonhakuportaali, jossa tiedonhaun voi kohdistaa samalla useaan eri tietokantaan
 • eAineistoja voidaan käyttää etänä NELLIn avulla:
  Etäkäytön ohje

________________________________________

O

Ornanet

 • suomenkielisiä tietotekniikan alan e-kirjoja MASTOssa (hakusana ornanet)
 • kirjautuminen AD -tunnuksilla

________________________________________

P                    

PEDro - Physiotherapy Evidence Database                                   

 • kansainvälinen fysioterapian näyttöön perustuvien tutkimusten maksuton viitetietokanta

PressDisplay

 • tuhansia koti- ja ulkomaisia sanomalehtiä digitaalisina näköislehtinä
 • luettavissa heti niiden ilmestyttyä
 • enintään 3 yhtäaikaista käyttäjää
 • etäkäytön ohje

________________________________________

R

RATU Net

 • rakennustavan mukaiset työmenetelmäkuvaukset menekkitietoineen 
 • rakennushankkeen ohjaus ja työturvallisuus, rakennustöiden laatu 
 • RTL (Talo-ratu, Kone-ratu, Korjaus-ratu) 
 • KlaraNet ja Rakentajain kalenteri
 • enintään 20 yhtäaikaista käyttäjää 

RedFox Master kielipalvelu

 • sanakirjoja 41 kielellä
 • käännöspalvelut 38 kielellä
 • kielentarkistin 20 kielellä
 • kielioppi- ja opetusaineistoja 8 kielellä

RT Net

 • talonrakentamisessa tarvittavat keskeiset tiedot rakennuttamisesta, rakennussuunnittelusta, rakennevaihtoehdoista, rakennusten kunnossapidosta, rakentamisesta ja rakennustarvikkeista
 • ohjeita, standardeja, määräyksiä (MaaRYL, RunkoRYL, SisäRYL) 
 • enintään 20 yhtäaikaista käyttäjää

RT-sopimukset

 • Sopimuslomake Net: rakennusalalla voimassa olevat sopimukset, ehdot, asiakirjamallit ja tehtäväluettelot 
 • käytettävissä toimipaikoissamme, yhteys avataan

Rusgate

 • suomalaisille suunnattua, Venäjään liittyvää uutis- ja markkinatietoa
 • suomalaisyritysten tiedotteita, tilastoja, tutkimuksia, Venäjä-yleistietoa

ylös

________________________________________

S

Sage Journals Online (Sage)

 • tiivistelmiä ja kokonaisia artikkeleita pdf-muodossa 
 • aihealueita ovat mm. kasvatustiede, lääke- ja terveystieteet, politiikan tutkimus, psykologia, sosiologia, talous- ja hallintotieteet, viestintä

SanomaPro

ScienceDirect (Elsevier) 

 • tuhansia lehtiä ja miljoonia artikkeleita luonnontieteiden, lääketieteen, insinööritieteiden, taloustieteiden, maataloustieteiden, ympäristötieteen, taide- ja humanististen tieteiden sekä yhteiskuntatieteiden alalta

Scientific & Medical ART Imagebase (SMART)

 • kuvia ja animaatioita lääke- ja hoitotieteen aloilta
 • valitse EBSCOn aloitussivulta Scientific & Medical ART Imagebase

SFS Online

 • kaikki sähköisinä saatavat suomen- ja englanninkieliset SFS-standardit ja ISO-standardit
 • enintään 6 yhtäaikaista käyttäjää
 • ei etäkäyttömahdollisuutta

SIT Net

 • sisustussuunnittelun perusteet, materiaalitietoutta, tilapintojen ja kalusteiden rakenteita sekä huoneakustiikkaa koskevia ohjeita
 • rakennushankkeisiin liittyvää lainsäädäntöä
 • tietoa eri valmistajien sisustus- ja rakennustuotteista
 • enintään 20 yhtäaikaista käyttäjää 

ST-kortisto

 • sähkötekninen dokumentointi, tekninen suunnittelu ja asennus, sähkö- ja tietojärjestelmien kunnossapito sekä sähkö- ja telealan keskeiset sopimusasiakirjat
 • enintään 20 yhtäaikaista käyttäjää
 • Palvelu toimii tunnuksilla, jotka koulukonsernin opettajat ja opiskelijat saavat toimipaikoistamme. Muille käyttäjille yhteys avataan erikseen.

Stanford Encyclopaedia of Philosophy

 • englanninkielinen filosofian hakuteos

Suomen laki

 • lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja esityöt
 • tuhansia eKirjoja ja artikkeliviitteitä

Suomen tilastollinen vuosikirja

 • tilastotietoja myös ulkomailta

______________________________________

T

Talentum Lehtiarkisto

 • artikkelit lehdistä Arvoasunto, Arvopaperi, Energia, Fakta, Markkinointi & Mainonta, Metallitekniikka, MikroPC, Talouselämä, Tekniikka & Talous, Tekninen uratie, Tietoviikko
 • ilmestyvät kahden viikon viiveellä

Talousfokus (SanomaPro)

 • 17 taloustieteen teosta
 • uutiskatsaus, lehdistökatsaus ja taloussanomien uutiset

Terveysportti

 • Lääkärin ja sairaanhoitajan tietokannat, Lääketietokanta, tauti- ja toimenpideluokitukset
 • runsaasti muutakin sisältöä lääke- ja hoitotieteen aloilta

Toimialaraportit

 • ajankohtaisia analyysejä teollisuuden ja palvelualojen toimialoilta
 • kirjautuminen: käyttäjätunnus phkk, salasana raportit

________________________________________

V W

Venäläinen virtuaalimuseo

 • käytä Internet Explorer -selainta, ohjelmasta poistutaan Tehtävänhallinnan kautta
 • sisältää kuvia ja videoita Venäläisen taiteen museon tuhansista taideteoksista, esittelee myös venäläisiä taiteilijoita
 • pääosin venäjänkielinen, myös muita kieliä, pääpaino kuvituksessa

Verotusfokus (SanomaPro)

 • 12 verotuksen ammattikirjaa ja Verotus- lehden arkisto
 • uutiskatsaus, lehdistökatsaus ja taloussanomien uutiset

Viola

 • Suomen kansallisdiskografia
 • Voguen (USA) arkisto alkaen ensimmäisestä julkaistusta numerosta 1892 aina uusimpaan lehteen saakka

Voitto CD ROM

LAMK
Käytettävissä LAMKin verkossa, kansiossa X:\LAMK\Ohjelmat\Voittoplus\old

Salpaus
Käytettävissä Salpauksen verkossa, kansiossa X:\Salpaus\Ohjelmat\Voittoplus\old
 • yli 40 000 toimivan suomalaisen yrityksen ja konsernin tilinpäätöstiedot
 • yritysten perustietoja, konkurssiin menneiden, lakanneiden ja fuusioituneiden yritysten tilinpäätöstietoja
 • enintään 5 yhtäaikaista käyttäjää
 • käytettävissä toimipaikoissamme, toimii Internet Explorerilla

WGSN

 • muodin, tyylin ja muotoilun trendit: värit, materiaalit, brändit, markkinointi
 • muotikuvia ja artikkeleita
________________________________________

 

ylös

 

  

Digitaaliset aineistot | Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto

Saatavuus

Aalto-yliopisto

Helsingin yliopisto

Myös muut yliopistot antavat opiskelijoilleen mahdollisuuden kirjautua omaan verkkoonsa, jolloin niiden e-aineistoja pääsee käyttämään etänä. 
 
 

 

 ylös

 

​ ​

RSS